Amerikan Parmağı

Ameri Kan Parmağı
Amerika Batının gayri meşru çocuğudur. İstese de istemese de kan bağları olduğu gibi, menfaat ve çıkar bağları da mevcuttur. Yüzyıllardır İngiltere’nin emperyalist görevini bu gün Amerika yürütmektedir.

1492 Yılında Amerika’nın bulunmasıyla, Batının ne kadar kazık kaçkını, maceraperest, servet düşkünü ve eşkıyası varsa Amerika kıtasına doldu. Batının kaçkınları Amerika kıtasının bakir orman ve topraklarını olduğu kadar, Kızılderilileri ve diğer yerli halklarını da ihtiraslarını tatmin uğruna katlettiler ve sömürdüler. Öyle bir hal aldı ki, adam öldürme, gasp ve ırza tecavüz basit günlük olaylar haline geldi.

Onun bunun çocukları, Amerika kıtasının zenginliğine el atmakla kalmayıp, oranın altını üstüne getirdiler. Görülmemiş bir zulüm yaptılar. Bu günkü Amerikan toplumunun %90 gizli ruhi ve cinsi hastalıklara müpteladır. Her üçte bir genci askerlik yapmaya elverişsizdir. Bu bozulma ve çürümenin büyük boyutlara varmasında uyuşturucunun rolü büyüktür.

Amerika tahmin edilenin aksine, demokrasinin ve hakların son derece serbest olduğu bir ülke değildir. Toplum hürriyetlerini kısıtlayıcılıkta komünist ülkelere taş çıkarttıracak bir seviyede siyasi ve ekonomik kontrol mekanizmalarına sahiptir. Siyah ırk ise Amerika’da hala parya, köle durumunda olup, her yerde emsalsiz bir sefalet içindedir.

Işıltılı Amerika’nın içyüzünde milyonlarca elektronik gözlerin, yalan makinelerinin, bilinen bilinmeyen ispiyonların, gizli ses kayıtlarının, bürokratik soruşturmaların, en mahrem şeyleri bile öğrenmek isteyen soru cetvelleriyle doludur. Bir yanda uzaya adam gönderme çabaları sürerken, diğer yanda can ve mal güvenliği olmaması yüzünden, sokak ve parka çıkılamayan bir ülke konumundadır.

Amerika ilişkilerini sürekli kendi menfaati istikametinde değerlendirir. Menfaatlerine zarar getirebilecek her engeli ortadan kaldırmakta asla tereddüt etmez. Amerika saltanat ve hakimiyetini dünyada terör estirerek, ülkeler içerisinde ihtilaller yaparak sürdürür. Temelinde şahsi menfaat ve hırs bulunan kapitalizm Amerika’nın vazgeçilmez değerindendir.

Amerika’yı nüfusunun %1 ni bile teşkil etmeyen Yahudiler yönetir. Amerika içerisinde çok özel bir statüleri vardır. Ermeniler ve Yunanlılarda onlara uşaklık eder. Yahudi gizli servis elamanları Amerikan’ın en mahrem ve en gizli birimlerinde cirit atarlar. Amerikan siyasetini yönlendiren en etkin guruplardandırlar. Yerel basın kadar dünya matbuatı da onların tekelindedir.

Beyaz Saray, aslında kızıl saray demek lazım, büyük iş kurumlarının tahakkümü yönlendirilir ve yönetilir. Tüm batı toplumlarında para ve diğer ekonomik güçleri ellerinde tutanlar, siyasal yapılara da hükmederler.
1917 Bolşevik ihtilalinde Trocky ve Lenin’e, olduğu kadar, Hitler ve Musolini’yi de paraya boğan Amerikalı Yahudilerdir. Rusya’da katledilen elli milyonun ve Almanya kamplarında yok edilen bir milyon Alman’ın kanlı katili Amerika ve Yahudileridir.

Amerika Müslüman Ülkerlerde İslam’ın etkinliğini azaltmak için milliyetçi gurupları her türlü çalışmalarla desteklemekte tereddüt etmez. Ülkelere, ülke siyasi, ekonomik ve istihbarat birimlerine sızmaları hep “yardımlar” adı altına yürütülerek yapılmıştır. Bu yardımlar, din adamı, sağlık görevlisi, öğretmen, iktisadi ve tekniğe yardım adı altındadır. Bu yardımlar asla sempati ve acıma duygusunun neticesi değildir. Her birinin altında bir başka menfaat ve hesabı mutlaka vardır.

İsrail, Amerikanın kıçını sıvazladığı dünyanın en şımarık çocuğu gibidir. Amerika, Siyonizm’e hizmet edebilmek için sağanak halinde dolarlar akıtmaya devam eder. Mısır’ın rejimi sosyalistte olsa, İngiltere’nin bıraktığı yerden Amerika’nın ilgi ve alakası devam eder. Sudan’da güçlenen İslami harekatın karşısında Hıristiyan, putperest ve ırkçı gurupları desteklemeye devam eder. Mazlum halkların kendilerini müdafaa etmelerine tahammül edemezler. Emperyalist misyonerler için en büyük tehlike İslam olarak görülür.

Dünyaya parmak atmak isteyen Amerika, ikiz kulelerini yok etmekte asla tereddüt etmemiştir. Hangi zalim zulümle abad olmuştur. Zalim Amerika’da abad olamayacaktır. Amerika’nın çökmesi yakındır. Yıllarca karşılıksız basılan dalarlar birer duvar kağıdı olmaktan öteye geçemeyecektir. Merkez ve diğer bankalarından ellerindeki dolarları ellerinden çıkaranlar karlı olarak çıkacaklardır.

Amerika’yı değil 700 milyar dolar değil, on tane 700 milyar olsa yine kurtaramayacak. Üretmeden zengin yaşamanın da bir sonu olmalıydı. Dolardan kaçılar ilerleyen yıllarda artacak, Amerika’nın güvendiği Körfez ile Güney Asya fonları daralacak olması Amerika’nın çöküşünü hızlandıracaktır. Amerika ile aynı deliğe şey eden Batı da, kerizden/krizden kendine düşen payı alacaktır.

Şiddetli depremlerden ve büyük felaketlerden yalnızca kötüler etkilenmez, iyiler de etkilenir. Kurunun yanında yaşta yanacağının da bilinmesi gerekir.

Km – 051008

Kaynaklar :
1- Kalbimi Vatanıma Gömün – Dee Brown
2- Amerikan Hük.Ana Hatları – Richard C.Schoeder
3- Amerika’daki Sefalet - Micheal Harington
4- Tarih Yap.Ben Uyumam - Reşit Aşçıoğlu
5- İşte Amerika - Vance Packard
6- İşte Amerika - Doç.Dr. Sami Şener
7- Amerika’da Yahudiler - Rıdvan Balkır
8- Beynelminel Ser.ve İhtilal.- Henry Coston

Kaynak

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !