Test

TEST
1. İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya ne ad verilir?

2. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde şart olan bir unsurdur. Oruç ister farz ister vacip isterse nafile olsun eğer bu unsur baştan yerine getirilmezse oruç olmaz. Orucun bu şartı nedir?

 

3. Kur’an-ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

 

4. Dört büyük melek vardır. Bunlar Cebrail, Mikail ve Azrail (as)’dır. 4’üncüsünün adı nedir?

 

5. Orucun üç çeşidi vardır. Bunlardan ikisi farz (Ramazan) ve vacip (adak) orucudur. 3’üncüsü hangisidir?

 

6. Peygamber Efendimiz’in (sas) annesinin ismi nedir?

 

7. Delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslam toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana ne ad verilir?

 

8. Allah’ın (cc) dilediği şeyleri peygamberlerine bildirmesine ne denir?

 

9. Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sûre hangisidir?

 

10. Ramazan ayında, yatsı namazından sonra 20 rekât kılınan namazdır. Cemaatle veya tek başına kılınabilir. İki ya da dört rekatta bir selam verilerek kılınan ve ramazan ayına ait olan bu namazın adı nedir?

 

11. Abdestin farzları dörttür. Bunların üçü yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, ayakları topuklarıyla birlikte yıkamaktır. Dördüncü farz nedir?

 

12. Oruçta genel olarak üç yasak vardır. Bunlar nelerdir?

 

13. Peygamber Efendimiz’e (sas) göre hangi sûreyi okumak Kur’an-ı Kerim’in üçte birini okumaya bedeldir?

 

14. Herhangi bir özürden dolayı tutamadığı oruçları, özürü bittikten sonra herhangi bir günde tutmaya ne ad verilir?

 

15. Konuştuğunda yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanete hıyanetlik etmek kimlerin alametleridir?

 

16. Geleceğe dönük bir iş yapmayı planladıklarında, Müslümanların hangi sözü söylemeyi unutmamaları gerekir?

 

17. Selamün aleyküm ne demektir?

 

18. Vaktinde kılınamayan beş vakit namazı ödemek üzere, başka vakitte kılmaya ne denir?

 

19. İlk peygamber Hz. Adem’den (as) son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’ya (sas) kadar gelen peygamberlere bildirilen Allah’ın dininin adı nedir?

 

20. Özürsüz olarak bozulan ramazan orucunun yerine 60 gün peş peşe ara vermeden tutulan ceza orucuna ne ad verilir?

 

21. Güneş doğarken, güneş tam tepe noktasına geldiğinde ve güneş batarken hangi ibadet yapılmaz?

 

22. Peygamber Efendimiz’in (sas) kaç çocuğu vardı? İsimleri neydi?

 

23. Yalnız cuma günü ya da yalnız cumartesi günleri oruç tutmanın hükmü nedir?

 

24. Bir işi gösteriş için ya da bir maddi yarar maksadıyla yapmaya ne ad verilir?

 

25. Peygamberimiz’in (sas) ismi anıldığında ne yapılır?

 

26. Kur’an-ı Kerim’deki son sûre hangisidir?

 

27. “Hilye-i Şerif” ya da “Hilye-i Saadet” ne demektir?

 

28. Adak oruçlar ile bozulan nafile oruçları kaza etmenin hükmü nedir?

 

29. Aynı ok ve mızrakla önce Allah’ın arslanı Hamza’yı (ra) şehit etti, yıllar sonra ise peygamberlik iddiasındaki Müseyleme’yi öldürdü. İlginç bir hayat hikayesine sahip bu sahabi kimdi?

 

30. Mescid-i Nebevi’nin bir tarafında, evsiz ve yurtsuz olanların ve fakir Müslümanların barınması için bir gölgelik yapılmıştı. Buranın üstü kapalı ise de etrafı açıktı ve burası bir ilim yuvası idi. Hatta en çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre (ra) da burada yetişmişti. Bu yere ve oradakilere ne ad verilmişti?

 

31. Yatsı namazından sonra bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınan, iki rekatta bir selam verilerek iki, dört, altı veya sekiz rekat kılınabilen ve karanlık kabirlerimizi aydınlatacak bu nurlu namazın adı nedir?

 

32. Bedir Savaşı’nda Müslümanların ve müşriklerin sayısı kaçtı?

 

33. Kur’an-ı Kerim’i usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?

 

34. Sahabiler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman hangi sûreyi okurlardı?

 

35. Resûlullah’a (sas) göre en kötü düğün yemeği hangisidir?

 

36. Tevbe Sûresi’nde kendisinden bahsedilen, Peygamber’in (sas) ilk inşa ettiği mescit olarak bilinen mescit hangisidir?

 

37. Bir şeyi elde etmek için gereken maddi ve manevi vesilelerin hepsini yaptıktan sonra, Allah’a güvenip ondan sonrasını Allah’a bırakmaya ne ad verilir?

 

38. Namazlarımızı kılarken rukû’dan sonra yeniden kıyama kalktığımızda söylediğimiz “Rabbena leke’l hamd”ın manası nedir?

 

39. Aksıran bir insanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Peki onun yanında bulunan kimse buna ne karşılık vermelidir?

 

40. İslam dininin kaynakları (Edille-i Şeriyye) nelerdir?

 

41. Yapılan iyiliğin kıymetini bilmek, takdir etmek, söz ya da işle memnuniyet göstermeye ne denir? Karşıtı küfran-ı nimet (Nimeti inkar) dır.

 

 


 

CEVAPLAR

 

1. Tafsili iman

2. Niyet

3. Kur’an-ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

4. İsrafil

5. Nafile oruç

6. Vehb’in kızı Amine

7. Taklidi iman

8. Vahiy

9. Bakara Sûresi

10. Teravih

11. Başı mesh etmek

12. Yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmak.

13. İhlas Sûresi.

14. Kaza orucu

15. Münafıkların

16. İnşallah

17. Allah’ın selamı, emniyeti bereketi üzerine olsun demektir.

18. Kaza namazı.

19. İslam.

20. Kefaret orucu

21. Namaz

22. Yedi çocuğu olmuştur. Dördü kız, üçü erkektir. Kızları: Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma’dır. Erkek çocukları: İbrahim, Kasım ve Abdullah’tır.

23. Mekruh oruç

24. Riya

25. Salat ve selam getirilir.

26. Nas Sûresi.

27. Efendimiz (sas)’in hal ve vasıflarını, onun örnek davranışlarını anlatan eserlere verilen addır.

28. Vaciptir

29. Vahşi

30. Ashab-ı Suffa

31. Teheccüt (gece) namazı.

32. Müslümanlar 300, müşrikler 1000 kişi idiler.

33. Tecvid

34. Asr Sûresi’ni

35. Zenginlerin çağrılıp, yoksulların davet edilmediği düğün yemeğidir.

36. Kuba Mescidi.

37. Tevekkül

38. “Rabbimiz hamd/şükür ancak sanadır.” demektir.

39. Yerhamükellah (Allah sana rahmetiyle muamele etsin).

40. Kitap, sünnet, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukahadır.

41. Şükür, şükran-ı nimet

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !