Yabancı Düşünürlerden Sözler

İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç, eninde sonunda düşünceye yenilir.

Napolyon


Bir kuruluşun sahip olduğu yeri doldurulamaz tek sermaye insanların bilgi ve yeteneğidir.

Andrew Carnegie


Dünya artık emek-yoğun, malzeme yoğun, enerji-yoğun değildir; bilgi yoğun olmaktadır.

Peter Drucker


Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır.

Lao-Tzu


İnsan akıllı bir yaratıktır; böyle olduğu için de uygun gıdasını bilimden alır; fakat insanın bilgisinin alanı öylesine dardır ki, bilimden aldığı besinlerden ancak çok az bir kısmı için ümitlenilebilir.

David Hume


Biz hiçbir şey bilemeyiz. Doğru ancak gerçeğin derinliğinde bulunabilir.

Democritus


Evrende aklımızın kavrayamayacağı ve duygularımızla sezemeyebileceğimiz şeyler vardır.

Ludwig von Mises


Aklı ve gerçekleri kullanan bir insan mükemmele erişecektir. Doğa insanın akıl gücüne bir sınırlama getirmemiştir.

Condorcet


Bilgiye sahip olarak doğmuş birisi değilim. Öğretmeyi seviyorum ve öğrenmeye çalışıyorum.

Konfüçyüs


Bilgiye sahip oldum mu? Bilmiyorum.

Konfüçyüs


İnsanın aklı kendisine sınırlamalar getirilmesinden nefret eder.

Joseph Addison


Bilebileceğimiz bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimizdir ve az bilgi tehlikeli bir şeydir.

Chuang-Tzu


İnsanın bilebileceği şeyler sınırlıdır ve kendisi gibi mükemmel değildir.

Giovanni Battista Vico


İnsanın varlığı sırla kuşatılmıştır. Bizim dar bilgimiz ve tecrübemiz sınırsız denizlerde bir küçük adadır sadece.

John Stuart Mill


Eğitim her şeydir. Şeftali bir zamanlar acı bir bademdi; karnabahar, üniversite eğitimi almış bir lahanadan başka bir şey değildir.

Mark Twain


Eğitimin yapamayacağı hiçbirşey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir; kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar; insanları melekler seviyesine çıkarabilir.

Mark Twain


Genel bir kural olarak, yaşamdaki en başarılı insan, en iyi bilgiye sahip olandır.

Benjamin Disraeli


Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et.

Rene Descartes


Bizim çıkış noktamız bireyin subjektivitesidir... Çıkış noktamızdan bakıldığında ‘düşünüyorum öyleyse varım’ gerçeğinden başka bir gerçek olamaz. Herhangi bir gerçekten önce, bir mutlak gerçek olmalıdır. Bu gerçeği kavramak basittir, zira bireyin varlığında mevcuttur.

Rene Descartes


İlk olarak, açık bir şekilde bilmediğim bir şeyi asla doğru olarak kabul etmem. İkinci olarak, doğru çözüme ulaşmak için incelediğim konuyu mümkün olduğu ölçüde küçük parçalara ayırır, ondan sonra analiz ederim. Üçüncü olarak, küçükten başlayarak büyüğe doğru adım adım ilerleyerek düşüncelerimi netleştirmeye çalışırım. Nihayet, son olarak, her durumun sonucunu ortaya koyar ve genel olarak gözden geçiririm.”

Rene Descartes


Düşüncenin doğruluğu pratik doğrulamayla kanıtlanır.

Bernardino Telesio


Bir şey biliyorsam o da hiç bir şey bilmediğimdir.

Sokrates


Hiç bir şey bilmediğimi de kesin olarak bilmiyorum.

Arksilaos


Bilgelik için tek anahtar devamlı soru sormaktır... Şüphe ederek bir araştırmaya başlarız. Araştırmakla da doğruya ulaşırız.

Peter Abelard


Tecrübe bütün öğretmenlerin en iyisidir.

Publilus Syrus


...Unutma ki, insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri, sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum taneciğinden daha fazla değildir.

Xsentius


İnsanın evrendeki durumu, bir kedinin kitaplıktaki durumu gibidir; görür ve dinler ama hiç bir şey anlamaz.

William Jones


Evren insan için uyumsuzdur ve bilinemez.

Albert Camus


İnsanın bilebileceği tek şey olan kendisiyle yetinmelidir.

Protagoros


Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula.

Konfüçyüs


Bizler sırlarla dolu bir evrende bir rüyanın rüyasını görmekteyiz. Gerçekte bildiğimiz hiç bir şey yoktur. Bildiğimizi sandığımız şey sadece olaylardır. O olaylar ki, bilmediğimiz bir objeyle asla bilemeyeceğimiz bir sujenin birbirlerine olan ilgisinden doğmuştur.

Immanuel Kant


Doğuştan bilgi yoktur ve insan zekası doğduktan sonra dolmaya başlayan bomboş bir levha (tabula rasa) dır.

John Locke


İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinliklerle bitirir.

Francis Bacon


Bilgi güçtür.

Francis Bacon


Hala öğreniyorum.

Michelangelo


Hata değil, çare bulun...
 
(Henry Ford)

Boş bir çuval dik durmaz.
 
(Benjamin Franklin)

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir ömür de mutlu bir ölüm getirir.
 
(Leonardo da Vinci)

Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür...
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür...
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür...
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür...
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür...
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür...
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür...

( Mahatma Ghandi )


Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
 
(Emerson)

İmkansızlık yalnız sersemlerin sözlüğünde bulunan bir kelimedir.
 
(Napoleon)

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.
 
(Konfüçyüs)

Herkes dünyada bir şeyi tamamlamak için görevlendirilmiştir.
 
(Martin Buber)

Alın teriyle ıslanan toprak kurumaz.

 

(Ibrahim Olcaytu)


Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

(Bernard Shaw)


Çok keyifli anınızda kimseye bir şey vaad etmeyin .Çok öfkeli anınızda kimseye yanıt vermeyin.....ÇİN ATASÖZÜ

Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.
Puşkin

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden
büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun

Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.

Emerson


Aynada görüyormuş gibi adamların yaşamlarına bakmasını ve sonra onlardan kendisine örnekler bulmasını söyledim.   Terence


Düşünme zor iştir. Muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür. Henry Ford


Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun.

Epıktetos


Fikirler elektrik akimi gibidir, birbirini tutuşturur.

S.Eugel


Yükümüz ne kadar ağır ve zahmetli olursa, ruhumuzu o oranda eğitir ve yüceltir.

A.GIDE


Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.

Francis Bacon


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !